Brobyggarna

By Jan Guillou

När havet tog deras a ways och farbror fick de tre gossarna på det norska Vestlandet utanför Bergen söka familjens försörjning inne i staden. Av en tillfällighet upptäckte guy att de tre små repslagarlärlingarna var ovanligt tekniskt begåvade och med hjälp av välgörenhet utbildades pojkarna until järnvägs- och brobyggare. De tre fiskarsönerna utexamineras många år senare som diplomingenjörer vid universitetet i Dresden. Det är 1901 och mänsklighetens tekniskt mest avancerade århundrade har simply inletts. Meningen var nu att de skulle återvända until eventually Norge för att bidra until det mest storartade norska ingenjörsprojektet någonsin, att bygga järnväg mellan Oslo och Bergen. males kärleken vände upp och ned på planerna. Den ene flydde, bedragen och skamsen, until eventually Tyska Östafrika, males hamnade likväl på ett av tidens största järnvägsbyggen, det mellan Dar es Salaam och Tanganyikasjön. Den andre flydde också på grund av kärlek, males until eventually London. Bara äldste brodern Lauritz återvände until Norge för att kunna återgälda brödernas storartade utbildning genom att ansluta sig until eventually järnvägsbygget på Hardangervidda. Tre bröders öden i ett sekel som ännu var ungt. Där framtidstron överskuggade världens alla orättvisor. Med teknikens stora genombrott skulle alla krig vara utrotade. Föga anade guy att guy stod inför det mest dramatiska och blodiga århundrade någonsin. Brobyggarna är den första delen i Jan Guillous nya romansvit om Det stora århundradet.

Show description

Quick preview of Brobyggarna PDF

Best Adventure books

A Survival Guide for Life: How to Achieve Your Goals, Thrive in Adversity, and Grow in Character

The world-famous adventurer finds a life of knowledge and classes realized from the planet's wildest placesLife within the outdoor teaches us necessary classes. Encountering the wild forces us to devise and execute ambitions, face possibility, push our "limits," and sharpen our instincts. yet our most crucial adventures do not continuously ensue in nature's extremes.

Marlfox: A Tale from Redwall

A villainous new presence is aprowl in Mossflower Woods-the Marlfoxes. Stealthy and mysterious, they're out to plunder and smash every little thing of their course. And after they achieve Redwall Abbey, they ruthlessly thieve the main priceless treasure of all-the tapestry of Martin the Warrior. It takes Dann Reguba and track Swifteye, young ones of warrior squirrels, to persist with of their fathers' heroic footsteps.

Dangerous Work: Diary of an Arctic Adventure

In 1880 a tender clinical scholar named Arthur Conan Doyle embarked upon the “first actual notable experience” of his lifestyles, taking a berth as ship’s general practitioner on an Arctic whaler, the desire. The voyage took him to unknown areas, showered him with dramatic and unforeseen reviews, and plunged him into harmful paintings at the ice floes of the Arctic seas.

The Adventures of Indiana Jones

FOR the 1st TIME in one VOLUME–THE 3 exciting NOVELS encouraged by way of THE BLOCKBUSTER FILMSWith bullwhip in hand, Indiana Jones has unearthed a wealth of historical treasures. In Raiders of the misplaced Ark, the fearless archeologist trips from Nepal to Cairo to the Mediterranean, dodging poisons, traps, and snakes, struggling with opponents previous and new–all in pursuit of an historic artifact that holds the most important to excellent, invincible strength.

Additional info for Brobyggarna

Show sample text content

Males du som bygger måste veta sanningen. ” Han var mer än nöjd över att samtalet började i den änden och nästan snubblade in i dramatiska detaljer om snöstormar och tunnelras innan han fick ordning på berättelsen. Han talade länge för att vara på Frøynes, males såvitt han kunde bedöma lyssnade Mor hela tiden uppmärksamt och intresserat. Han slutade med prognosen att han skulle vara fri inom fyra år, kanske tidigare males det berodde på vädergudarna. Fyra år, sedan hade han betalat tillbaka sin skuld. Betalat också för Oscar och Sverre. Han ångrade genast det slutet på sin berättelse. Nu låg fisken fullt synlig uppe på land. “Vad hände med Oscar, varför kom inte han? ” frågade hon mycket riktigt, samtidigt som hon lugnt serverade dem båda mer kaffe, alldeles stadig på handen trots att pannan var tung. Hennes minspel avslöjade inga andra känslor än lugn och moderlig kärlek. males den enkla fråga hon ställt, som hon undvikit hela förra julen, var outhärdligt svår att besvara. “Oscar flydde från hela världen därför att han drabbades av kärlekssvek. Han tog det mycket hårt. Jag kan förlåta honom flykten, males inte den långa tystnaden”, svarade han och insåg att i samma ögonblick han steg in i det här huset så fanns inte längre utrymme för onödiga ord. Så här talade guy på Frøynes, så talade i högsta grad Mor. “Lever Oscar och var tror du att han lever? ” frågade hon. “Han lever, det känner jag inom mig. Jag tror han for until Afrika för att skapa ett nytt liv i kolonierna och hjälpa negrerna att bli som vi. Det var en del studenter i Dresden som talade om sådant och han hörde until dem”, svarade han. Hon nickade eftertänksamt som om det trots sveket mot Bergensbanen ändå inte var så illa. “Och Sverre? ” frågade hon tonlöst. Det var den outhärdliga frågan, den han fruktat mest av alla. Han kunde inte gärna ljuga för sin egen mor. Han kunde inte heller tala sanning. “Sverre…”, började han osäkert med hela den kärva jargongen bortspolad ur huvudet, “Sverre drabbades också av en kinds kärleksbekymmer med svåra sociala konsekvenser…” Sociala konsekvenser? Vilket idiotiskt sätt att tala until Mor. “Alltså han… ja, det blev något av en skandal och, ja. Han for i alla fall until London. Och… ja, until eventually London. Det är allt jag vet. ” Hon såg lugnt oberört på honom en stund innan hon sade det högst oväntade. “Jag vet allt om Sverre. Du behöver inte skydda honom mot mig, hans egen mor. Han har skrivit och bekänt allt. Det har fått mig att grubbla mycket. ” “Vad har Mor grubblat över? ” frågade Lauritz lågt och med nedslagen blick. “Över hans styggelse. Han är en av oss, samma kött och blod. Varför blev han sådan? Varför skulle han ådraga sig Guds eviga straffdom? Varför inte du? Eller jag? ” “Kvinnor kan inte… Mor måste förstå…”, försökte han invända. “Jo! ” klippte hon av. “Också kvinnor kan drabbas av denna förbannelse. Jag vet. Jag har sett. Också på nära håll. ” “Jag förstår”, sade Lauritz utan att förstå det minsta. “Kärleken är en stor kraft”, fortsatte smooth långsamt. “En större kraft än någonting annat jag känner. Din some distance lever inom mig.

Download PDF sample

Rated 4.10 of 5 – based on 48 votes